Saturday, December 24, 2011

NOT A MERRY XMAS AFTER ALLpasko na naman

lahat ay masaya

at nagdiriwang

ngunit ako ay nagdadalamhati

sampu ng aking kamag-anakan

kahapon pumanaw ang aking pinsan sa tarlac

at hindi ko man lang masilayan

sa kanyang huling hantungan

kenka manang tina

may you rest in peace

adda kanto latta ditoy puso

ken panunot mi nga agnanayon

we all love you