Saturday, May 15, 2010

bakasyon

dito ako ngayon sa bayang sinilangan

pero di ako makalabas

di masyadong makapag-enjoy

alam nyo kung bakit?

because i'm sick

kainez...