Wednesday, January 20, 2010

somebody's arms

if we are in a relationship

is it ok to flirt?

is it ok to play around?

and is it fair to be in somebody's arms?

Ang barbecue ni Kuya...
Ang sarap naman ni kuya..

I mean yong barbecue pala ni kuya

Kung lahat ng magbabarbecue ay ganito

I'm sure madaling maubos ang tinda na barbecue...

Naglalaway na tuloy ako

Mabili nga si kuya....

Ng barbecue pala..