Monday, March 1, 2010

HAPPY BIRTHDAY 2 ME

it's my birthday tom

and i'm on a 24H duty

sa kampo

i'll just celebrate it

ksama ng mga sundalong lokal

kainez veneracion

what to do

kelangang magtrabaho

para magkaroon ng

pangkabuhayan showcase

HAPPY BIRTHDAY

na lang sa kin..